ثبت اطلاعات

ثبت اطلاعات موفق بود

​​لطفا ایدهها و نظراتی که برای ساخت، یا شکل دهی مدرسۀ موردِ پسندتون توی ذهن دارید اینجا برایما بنویسید و ارسال کنید.

هم به ما کمک میده تا ازشون استفاده کنیم.

هم به بهترین و خلاقانه ترین مطالبِ ارسالی شگفتانه خواهیم داد

مدرسه خوبه چجوری باشه؟ چجوری نباشه؟