لطفا پیغامِ خودتون رو بهمراه اطلاعات خواسته شده برای ما ارسال کنید

غیر از ارسال پیغام، از راه های زیر هم میتونید با ماارتباط بگیرید

تهران - خیابان انقلاب، پل چوبی - خیابان حقوقی، بعد از تقاطع مقدم - کوچۀ مستوفی الممالک - مدرسۀ صدّیقین (پلاک8)

اینستاگرام:
تلگرام:
تلفن:

سامانه پیامکی:

ایمیل:
​​​​​​​آدرس:


کدپستی:

www.instagram.com/sedighin.sch
seddighinhighschool@
77651022
77656047-48
02177651022


ثبت اطلاعات

ثبت اطلاعات موفق بود

۱۶۱۱۸۳۶۷۶۱