در مدرسۀ صدّیقین مبنای کار، آماده سازیِ دانش آموز برای یک زندگیست؛ نه فقط برای چندسالِ تحصیل و گذر از کنکور؛ بلکه برای حرکت به سوی ابدیّت. مسائلِ اصلی و درازمدت مهمتر است از مسائل فرعی و کوتاه مدت. فضای پرورش، فضایی فطریست. و این تفکر، بر روش ها و محصول کار، تاثیر گذار بوده. نگرش ها و تصمیمات، عجولانه و ظاهرگرا نیست. نباید همۀ انتخاب های دیگران و خصوصا دانش آموزان را قضاوتِ مجرمانه کرد و به این کلام معتقدیم که " تا با کفشِ کسی راه نرفته ایم، نباید راه رفتنِ او را قضاوت کنیم." صداقت از اصولِ ماست و اگر خطایی کنیم، از پذیرشِ آن و اعتراف به اشتباه، ترس و واهمه ای نداریم. تلاش می کنیم تا افراد در جوّی آرام و به دور از تنش و اضطراب، رشد کرده و صاحب شخصیت، تفکر و ایده شوند. وقتی به کرامتِ اشخاص در هر سن و شرایطی اهمیت داده شود و هر فرد، بعنوانِ یک انسان، برای مجموعه مهم و محترم باشد؛ نتیجه، مطلوب و دلنشین خواهد بود.​​​​​​​

تاسیس کنندۀ مجموعۀ صدّیقین
متولد اردیبهشت 1338 در تهران
دانش آموختۀ مدرسۀ علوی
دارای درجۀ اجتهاد از سن 30 سالگی
دارای درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی معماری و فلسفه علم
استادِ دانشگاه و حوزه
صاحبِ ده ها تالیف و برگزارکنندۀ هزاران جلسه تفسیر، تدریس و سخنرانی در حوزه های مختلفِ دینی، فرهنگی و اجتماعی

​استاد، مهندس سیدمجتبی حسینی