محمدحسین صادقی – حقوق – دانشگاه شهید بهشتی
حامد مرادی – علوم سیاسی – دانشگاه تهران
محمدباقر امّتی – علوم اجتماعی – دانشگاه تهران
حسام یوشنِگر – علوم اجتماعی – دانشگاه تهران
امیرعلی شریف محسنی – علوم اجتماعی – دانشگاه تهران
رضا امانی – مدیریت – دانشگاه تهران
مهدی خداجویان – فقه و حقوق – دانشگاه تهران
محمدعلی ترَسُّلی – حسابداری – دانشگاه علامه طباطبایی
مجید افشاری – روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا ابراهیمی صبا – روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی
حسین پورغلام – مدیریت – دانشگاه علامه طباطبایی
میثم عبداللهی – علوم اجتماعی – دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسین حقیقت بیان – علوم ارتباطات – دانشگاه علامه طباطبایی
محمد شمشیرگران – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا افشار – ادبیات – دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا بیگدلی – علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی
سیدعلیرضا سیدیوسفی – علوم اجتماعی – دانشگاه خوارزمی
حسین براتی مقدم – مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی
محمد ستاری – علوم تربیتی – دانشگاه خوارزمی
احمد بالزاده – مدیریت – دانشگاه علم و فرهنگ
پویا امانی – حسابداری – دانشگاه علم و فرهنگ
محمدهادی اکبری – مدیریت مالی – دانشگاه شاهد

و اسمِ دانش آموزِ شما هم میتونه به این لیست اضافه بشه ...

​نتایج شاخص دانش آموزان صدّیقین در کنکور علوم انسانی سالهای اخیر