رویکرد و شیوۀ ما

برای حرکت به سوی هدف و رسیدن به اون، خیلی چیزا لازمه. اما اینکه شما بدونید توی این حرکت، توجه و نگاهتون به چیه و با چه روشی میخواین به مقصد نزدیک بشین، خیلی کمکتون خواهد کرد.
ما برای توانمند شدنِ بچه های صدّیقین و رشد و توسعۀ شخصیت و مهارتاشون، توجهِ اصلیمون رو گذاشتیم روی دو حوزه؛ یکی شناخت رسانه و زبانِ رسانه ها و یادگیریِ طرز استفاده کردن از اون ها. یکی هم آموختنِ شیوه ها و اصولِ کارآفرینی و چگونگیِ برنامه ریزی و راه اندازیِ کسب و کار.
حالا، شیوهّ آموختنِ مطالب به دانش آموزامون چیه؟ بهره گرفتن از یادگیریِ تعاملی و مشارکتی. این روش، هم بازدهیِ بالایی داره؛ هم استفاده از زمان رو بهینه میکنه؛ و هم اینکه دیگه مطالب، زود از ذهن فرار نمیکنه و موندگاریش بسیار زیاد میشه.

رسانه و شناخت زبانِ آن
کارآفرینی و کسب و کار
یادگیریِ تعاملی و مشارکتی