مسابقه قرآنی صراط مستقیم

اردیبهشت 1395مسابقه قرآنی صراط مستقیم امسال در اواسط اردیبهشت برگزار می گردد.

دانش آموزان در این مدت خود را برای شرکت در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم، عکس، فیلم کوتاه و پادکست آماده می کنند.