سال نوبه مناسبت فرا رسیدن سال نو و روز های پایانی سال این دبیرستان از روز سه شنبه 1392/12/27 ساعت 12:30 دقیقه تعطیل می باشد.