برگزاری سومین جلسه اولیا و مربیان

سال تحصیلی 98-97

سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-1397 در روز دوشنبه یکم بهمن ماه راس ساعت 16با حضور مدیریت ، معاونین دبستان و کلیه اعضای محترم در محل دفتر دبیرستان تشکیل شد .

این جلسه با ارائه گزارش توسط چند نفر از دانش آموزان اغاز شد و سپس جناب آقای مژده بخش چند دقیقه ای را صحبت فرمودند و در نهایت پس از تقدیر از دانش آموزان برتر کارنامه های نوبت اول نیز به اولیا داده شد.

به اشتراک بگذارید