رسیدن به موفقیت

1.وقتی برای خود هدفی در نظر گرفتید باید راه رسیدن به آن را نیز بیابید. دیدن، باور کردن است و انجام دادن موفق شدن است. برای رسیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی به شما انگیزه می دهد تا در جهت رسیدن به هدف قدم بردارید. 2.پس از برنامه ریزی برای هدفتان، به برنامه ای که طرح کرده ایدعمل کنید. 3.قبل...