چند راهکار برای کاهش اضطراب امتحانات

دلایل کلی اضطراب در زمان امتحان 1. سخت گیری های بیش از حد والدین: برای کسب نمره عالی و هشدار بیش از حد درباره امتحان. 2. ترس و تهدید: هنگامی که والدین شرایط سختی را در ایام امتحانات برقرار می کنند و فرزند خود را از گرفتن نمره کم و یا عدم قبول شدن ترسانده و تهدید می کنند. 3. والدین مضطرب: وجود اضطراب...