دبیرستان پسرانه صدیقین

درباره ما

از دیر باز تاکنون تربیت صحیح فرزندان یکی از دلمشغولی های والدین بوده است تا جایی که والدین از دوران طفولیت تاش می کنند محیطی سالم برای فرزندان خویش فراهم نمایند؛ اما همان طور که می دانیم فرزندانمان از سنی که شروع به تحصیل علم می نمایند بخش زیادی از عمر خود را در مدرسه می گذرانند لذا انتخاب مدرسه یکی از مهم ترین تصمیمات در جهت تربیت صحیح می باشد.مدرس هی صدیقین با توجه به دغدغه و نیاز خانواده های متدین، بر اساس مبانی تربیت دینی به همت جمعی از معلمین با تجربهی تهران و با رهنمودهای مهندس سید مجتبی حسینی در سال1375 تاسیس گردد.

در این مدرسه تلاش می شود با دانش آموزان در محیطی آرام و معتدل بر مبنای روایات دینی رفتار شود. ما معتقدیم موفقیت در امتحانات و نهایتا کنکور گرچه مهم است اما پایان راه تربیتمان نیست بلکه شروع مرحله ای جدید در زندگی می باشد. پس باید فرزندانمان را برای مراحل مهم ترِ زندگی آماده نماییم.


ما را دنبال کنید  

چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین چشم انداز آمجتمع آموزشی پسرانه صدیقین

ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین ماموریت مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین

تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین تاریخچه مجتمع آموزشی پسرانه صدیقین

پیوندها